Anti-aging medicína

Anti-aging medicína je nově vzniklá medicínská specializace, jejímž cílem je dosáhnout co nejlepšího možného zdravotního stavu člověka a zároveň zbrzdění procesu stárnutí jeho organismu. Tato medicína omlazuje lidský organismus zevnitř i navenek a zabývá se drobnými nuancemi a problémy, které se v rámci klasické medicíny opomíjejí.

Medicína proti stárnutí je novým medicínským směrem 21. století, který spojuje moderní postupy klasické západní medicíny s uměním a tradicemi medicíny východní. Anti-aging medicína vznikla v důsledku stárnutí světové populace.

Medicína proti stárnutí se zabývá dosažením co nejlepší kvality života při dlouhověkosti. Výsledkem je spokojený vlastní život, kvalita života, nezávislost, soběstačnost a užívání si "zdravého stáří".

Tato medicína je pro všechny věkové kategorie, protože základem je péče o zdraví již od útlého věku a ovlivnění životního stylu člověka.


Ceník

Položky            Výsledek                                   Délka úkonu  [min]                       Cena [Kč]       
Informační konzultace ihned 20 1.350,-
Vstupní konzultace + test neurotransmiteru                 ihned 60 6.750,-
Test neurotransmiteru z moči 2 dny 10 39.450,-
Bio Aging* ihned 120 37.800,-
ALCAT* 4 dny 10 40.500,-
FORD test + FORT test ihned 30 16.200,-
Genetické vyšetření Premium* 3 týdny 10 86.400,-
Hormonální vyšetření - muži* 7 dní 10 28.350,-
Hormonální vyšetření - ženy* 7 dní 10 25.650,-
Komplexní biochemické vyšetření 2 dny 10 6.750,-
Vyhodnocení výsledku testu ihned 60 6.750,-
  • U úkonů označených hvězdičkou je nutné dokoupit vyhodnocení výsledku testu.
  • U genetického vyšetření Premium lze výsledky konzultovat telefonicky.

Anti-Aging vyšetření

 

Vyšetřování mozkových neurotransmiterů

Velký nárok na výkonnost, rychlost a efektivnost nás všech může vést k přečerpání našich limitů a vyčerpání našeho organismu. Zvyšuje se procento psychosomatických onemocnění, protože náš mozek již nemá svoji energii, do které patří také základní mozkové neurotransmitery jako je dopamin, acetylcholin, serotonin, GABA, noradrenalin, Glutamin a další.

Problémy v oblasti neurotransmiterů se projevují zvýšenou únavou, menší výkonností, neschopností si odpočinout, poruchami paměti, soustředění a celkovou ztrátou energie. Nejnovější vědecký výzkum využívá laboratroního testování neurotransmiterů z druhé ranní moči. Můžeme tak odkrýt jejich nedostatek jak v oblasti excitačních - energizujících neurotransmiterů, tak v oblasti inhibičních - zklidňujících neurotransmiterů.

Výsledkem testu je návrh substituční terapie s cílem restartování mozkových funkcí a podpory vlastní produkce neurotransmiterů vlastním organismem. Doporučujeme provedení testu všem, kteří se cítí unavení, nevýkonní a mají problémy s koncentrací a pamětí, nebo chtějí být ještě efektivnější a vykonnější než jsou nyní.


ALCAT = vyšetření potravinových intolerancí

ALCAT je vyšetření potravinových intolerancí včetně konzervantů, chemických látek, léků, barviv, plísní a dalších látek, které se mohou vyskytovat ve Vaší stravě a mohou Vám škodit. Snažíte se zbavit své nadváhy, ale i když už skoro nic nejíte, vůbec vám to nejde? Možná je to tím, že si vybíráte nesprávné potraviny - tedy takové, vůči kterým je vaše tělo přecitlivělé. Cítíte se unavená, oteklá, často vás bolí hlava a máte problémy s pletí? Pak zpozorněte - na vině může být nesprávná skladba vašeho jídelníčku! Ne všechno, co je obecně považováno za zdravé, může být totiž tou nejlepší volbou pro vaše tělo, a to díky tzv. potravinové intoleranci. Nejedná se o alergii na určité potraviny, a na rozdíl od ní se neprojevuje okamžitě po zkonzumování nevhodného jídla, ale až po několika hodinách nebo dokonce dnech.


Bio Aging = měření biologického věku orgánů

Náš věk určuje nejen datum v rodném listě, ale i stav našeho organizmu, což někdy znamená, že skutečný věk může být s biologickým věkem značně v rozporu. Biologický věk určují změny odehrávající se na úrovni DNA, buněk, tkání, orgánů i hladin hormonů našeho těla. Samozřejmě záleží na genetických dispozicích každého člověka, jeho chování, životním stylu a přístupu, na vnějších vlivech a mnoha dalších faktorech, které mohou stáří člověka více či méně oddálit. Navíc každý z našich orgánů může mít jiný biologický věk. Výsledkem může být rozdíl mezi biologickým a úředním věkem až dvacet i více let!

Biologický věk na rozdíl od chronologického můžete do značné míry ovlivnit. A začít můžete tím, že si ho necháte změřit.

Tato služba spočívá v počítačovém zpracování informací o Vašem zdravotním stavu a životním stylu. Celý komplex vyšetření trvá 4 - 5 hodin. Nejprve podstoupíte soubor lékařských a komplementárních vyšetření (klinické vyšetření, zobrazovací techniky, laboratoře, funkční vyšetření), která jsou hodnocena speciální metodikou. Poté vás čeká zhodnocení vlastního životního stylu, stavu výživy a sportovní anamnézy formou testu, který byl vytvořen na základě dlouholetých vědeckých poznatků. Čekají Vás otázky typu: Kolik vážíte? Které z uvedených mléčných produktů nejvíce konzumujete? Kolik času týdně věnujete pohybovým aktivitám? Jak spíte? Zda pravidelně snídáte atd., což Vám zabere asi 45 minut. Test provádíte za asistence sestry. Otázky, na které nelze jednoznačně odpovědět, prodiskujete s lékařem.


FORT (Free Oxygen Radical Test) = měření volných radikálů

FORT je měření volných radikálů v krvi z jedné kapky krve. Výsledek je hotov za 6 minut. Volné radikály jsou nestabilní molekuly, kterým chybí jeden elektron, a proto se ho snaží ukrást jiným molekulám. Konstantně napadají jiné molekuly našeho těla a poškozují je - způsobují oxidativní stres. V ideálních podmínkách je naše tělo schopné kompenzovat poškození způsobené oxidativní stresem. Máme totiž látky tělu vlastní, které jsou účinnými antioxidanty. Bohužel, když se zvýší hladina volných radikálů, nestačí naše přirozené antioxidanty tělo bránit a vzniká buněčné poškození.

Co je oxidativní stres

Oxidativní stres je nerovnováha mezi volnými radikály a antioxidanty. Oxidativní stres není onemocnění, ale je jejich příčinou nebo důvodem zhoršování našeho zdravotního stavu. Rovnováha mezi volnými radikály a antioxidanty je nezbytná k udržení zdraví, kondice a dlouhověkosti.

Onemocnění spojená se zvýšeným oxidativním stresem jsou např. zánět, neurodegenerativní onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, nádory, artritidy, respirační onemocnění, onemocnění ledvin, dna, cukrovka a mnoho dalších.

Oxidativní stres může být způsoben dlouhodobou expozicí toxiny či patogeny, nepřiměřeným životním stylem, nadměrnou fyzickou zátěží (vrcholovým sportem) nebo špatnou životosprávou. Dlouhodobě působící oxidativní stres může vážně ohrozit naše zdraví a vést k závažným onemocněním. Proto je vyšetření oxidativního stresu základním a významným preventivním vyšetřením v oblasti Anti-aging a preventivní medicíny, ale také důležitou kontrolou při léčbě závažných onemocnění a jejich vývoji při dané terapii.

Ačkoliv se již v medicíně hodně ví o významnosti volných radikálů a oxidativního stresu, jejich screening a monitorování je zatím v ČR jen ojedinělý a většinou na výzkumné úrovni. Pacientům je zpravidla doporučováno užívání doplňků stravy a antioxidantů (vitamínů a minerálů), ale není již monitorován výsledek a účinnost podaných látek.

Nejnovější, vědeckými studiemi podložený test!


FORD (Free Oxygen Radicals Defence) = měření antioxidantů v krvi

Vyšetření FORD představuje měření antioxidantů v krvi z jedné kapky krve. Výsledek je k dispozici do 6 minut.

Galerie

Antiaging

Celá galerie

Datum publikování: 17.8.2011

POPTÁVKA PROCEDURY

V případě stornování již objednaných léčebných služeb, či předčasného ukončení již rozplánovaných léčebných služeb Vám budou účtovány následující storno-poplatky:

1. storno-poplatek ve výši 10% z nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena od 7 do 3 dnů před plánovaným termínem Vašeho prvního vstupu;

2. storno-poplatek ve výši 100% z prvního dne nerealizované léčebné služby a 10% z ostatní nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena 3 až 1 den před termínem vstupu;

3. storno-poplatek ve výši 100% z nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena v den vstupu klientů, či není-li písemně zrušena vůbec;

4. storno-poplatek ve výši 100% z nerealizovaného léčení v případě předčasného ukončení již zahájené a rozplánované léčebné služby.

Otevírací doba pro hosty hotelu Carlsbad Plaza:

Carlsbad Clinic: 
d
enně: 08:00 - 20:00
Recepce Carlsbad Clinic: 
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00 

Otevírací doba pro veřejnost:
Carlsbad Clinic:
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00
Recepce Carlsbad Clinic:
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00

Newsletter

↑ nahoru