Biorezonance

Biorezonance je moderní diagnostická a terapeutická metoda. Základy biorezonance vychází z posledních poznatků kvantové fyziky o vlastnostech živých tkání a vzniku nemocí. Tato metoda zasahuje přímo do samé podstaty vzniku nemocí a na této úrovni velmi efektivně podporuje obranné a regenerační procesy organismu. Biorezonance má široké diagnostické možnosti a je schopná odhalit onemocnění ještě před jejím vnějším projevem, dokáže stanovit zatížení organismu různými toxiny a také diagnostikovat infekce viry, bakteriemi, plísněmi a jinými parazity.

V naší klinice provádíme biorezonanční vyšetření pomocí přístroje Metatron Clinical – NLS Diagnostika.
Vyšetření touto metodou je neinvazivní a zcela bezbolestné. NLS diagnostika umožňuje sledovat tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání.


Princip fungování přístroje METATRON:

Zařízení je schopno automaticky, bez lidské intervence naladit frekvenci řídících impulsů, samostatně nacházet a korigovat vady a patologie orgánů a tělních buněk. Vyšetření se provádí prostřednictvím senzorů ve tvaru sluchátek umístěných na hlavě v oblasti spánků. Diagnostika úspěšně a včasně odhalí začínající stadia nejen u onkologického onemocnění, ale také u kardiovaskulárního, trávicího, dýchacího, nervového, pohybového systému a jiných zdravotních potíží. Vyšetření také odpoví na otázku, zda člověku hrozí například infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, astma, poruchy činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo mnohé další z široké škály onemocnění.


Hlavní přednosti NLS diagnostiky:

Včasnost – metoda je z principu velmi citlivá na dynamiku patologických změn a tím umožňuje odhalit tendence k onemocnění již v raných fázích, kdy se ještě nemusí projevit na úrovni tkání
Rychlost – základní vyšetření trvá 20 až 40 minut
Citlivost – podle typu orgánu či systému se citlivost pohybuje mezi 70 až 80%
Neinvazivnost – metoda je téměř bezkontaktní, k snímání i terapii se používají senzory ve tvaru sluchátek, přiložené ve spánkové oblasti. Přenos informační odezvy organismu, tkáně i buňky je neškodný.


Délka vyšetření: 60 min.
Cena vyšetření: 8.100,- Kč


Fotografie

POPTÁVKA PROCEDURY

V případě stornování již objednaných léčebných služeb, či předčasného ukončení již rozplánovaných léčebných služeb Vám budou účtovány následující storno-poplatky:

1. storno-poplatek ve výši 10% z nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena od 7 do 3 dnů před plánovaným termínem Vašeho prvního vstupu;

2. storno-poplatek ve výši 100% z prvního dne nerealizované léčebné služby a 10% z ostatní nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena 3 až 1 den před termínem vstupu;

3. storno-poplatek ve výši 100% z nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena v den vstupu klientů, či není-li písemně zrušena vůbec;

4. storno-poplatek ve výši 100% z nerealizovaného léčení v případě předčasného ukončení již zahájené a rozplánované léčebné služby.

Otevírací doba pro hosty hotelu Carlsbad Plaza:

Carlsbad Clinic: 
d
enně: 08:00 - 20:00
Recepce Carlsbad Clinic: 
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00 

Otevírací doba pro veřejnost:
Carlsbad Clinic:
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00
Recepce Carlsbad Clinic:
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00

Newsletter

↑ nahoru