Lékařský tým


 

MUDr. Helena Urbancová

Absolvent:

Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni

Atestace: 

1. stupně v oboru interní lékařství 
2. stupně v oboru fysiatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

Licence:
  • obor fysiatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
  • akupunktura
  • specialista v léčbě diabetes mellitus          
Publikace: 

Balneologické dny - Bad Elster - téma: vláknina v dietoterapii diabetes mellitus

Praxe:                    

přes 35 let v oboru             


MUDr. Josef Hrbatý

Absolvent:  

Masarykova univerzita v Brně, 1983

Atestace:                  

1. stupně v oboru chirurgie, 1986
2. stupně v oboru plastická chirurgie a popálenin, 1991

Licence:                                 
  • plastická a estetická chirurgie, 1994
  • školitel, garant v oboru plastické a estetické chirurgie     
Publikace:             

Publikace, přednášky – autor, spoluautor - témata:  Rekonstrukční výkony      
při a po ztrátových poraněních. Rekonstrukční výkony po resekčních ORL 
výkonech. Rekonstrukce úchopové schopnosti ruky. Řešení chronické 
osteomyelitidy dolních končetin volnými přenosy tkáňových celků. 
Rekonstrukce ženského prsu.                                                                    

Praxe:                        

přes 31 let v oboru (anestezie 1 rok, intenzivní péče 7let)              


MUDr. Bazayev Mykhaylo

Absolvent:            

Záporožská státní lékařská univerzita, 1999                                          

Praxe:                     

přes 15 let v oboru 

 

 

 


Lékařské konsilium

Naše konsilium lékařů, včetně externích specialistů, nabízí všem svým pacientům kompletní diagnostické vyšetření, za pomoci nejmodernějšího lékařského vybavení.    

Balneologie MUDr. Urbancová Helena
Kardiologie   MUDr. Rafael Gurevich
Endokrinologie  MUDr. Chrastilová Romana
Gynekologie  MUDr. Martyka Tomáš
Urologie  MUDr. Starý Miloš
Ortopedie  MUDr. Kalenda Marek
Gastroenterologie  MUDr. Mestický Miloš
Estetické chirurgie  MUDr. Hrbatý Josef
Diabetologie  MUDr. Urbancová Helena
Rehabilitace  MUDr. Urbancová Helena
Dermatologie MUDr. Pospíšil Tomáš
Sonografie MUDr. Bouška Pavel
Radiologie  MUDr. Bouška Pavel
Denzitometrie  Fričová Květa

POPTÁVKA PROCEDURY

V případě stornování již objednaných léčebných služeb, či předčasného ukončení již rozplánovaných léčebných služeb Vám budou účtovány následující storno-poplatky:

1. storno-poplatek ve výši 10% z nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena od 7 do 3 dnů před plánovaným termínem Vašeho prvního vstupu;

2. storno-poplatek ve výši 100% z prvního dne nerealizované léčebné služby a 10% z ostatní nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena 3 až 1 den před termínem vstupu;

3. storno-poplatek ve výši 100% z nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena v den vstupu klientů, či není-li písemně zrušena vůbec;

4. storno-poplatek ve výši 100% z nerealizovaného léčení v případě předčasného ukončení již zahájené a rozplánované léčebné služby.

Otevírací doba pro hosty hotelu Carlsbad Plaza:

Carlsbad Clinic: 
d
enně: 08:00 - 20:00
Recepce Carlsbad Clinic: 
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00 

Otevírací doba pro veřejnost:
Carlsbad Clinic:
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00
Recepce Carlsbad Clinic:
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00

Newsletter

↑ nahoru