Lékařský tým


 

MUDr. Helena Urbancová

Absolvent:

Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni

Atestace: 

1. stupně v oboru interní lékařství 
2. stupně v oboru fysiatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

Licence:
  • obor fysiatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
  • akupunktura
  • specialista v léčbě diabetes mellitus          
Publikace: 

Balneologické dny - Bad Elster - téma: vláknina v dietoterapii diabetes mellitus

Praxe:                    

přes 35 let v oboru             


MUDr. Josef Hrbatý

Absolvent:  

Masarykova univerzita v Brně, 1983

Atestace:                  

1. stupně v oboru chirurgie, 1986
2. stupně v oboru plastická chirurgie a popálenin, 1991

Licence:                                 
  • plastická a estetická chirurgie, 1994
  • školitel, garant v oboru plastické a estetické chirurgie     
Publikace:             

Publikace, přednášky – autor, spoluautor - témata:  Rekonstrukční výkony      
při a po ztrátových poraněních. Rekonstrukční výkony po resekčních ORL 
výkonech. Rekonstrukce úchopové schopnosti ruky. Řešení chronické 
osteomyelitidy dolních končetin volnými přenosy tkáňových celků. 
Rekonstrukce ženského prsu.                                                                    

Praxe:                        

přes 31 let v oboru (anestezie 1 rok, intenzivní péče 7let)              


MUDr. Oleksii Nevidomyi

Absolvent:            

1. lékařská fakulta Universita Karlova v Praze, 2010

Praxe:                     

přes 1,5 let v oboru neurologie, 3 roky v oboru rehabilitační lékařství              

 

MUDr. Irina Farafonová

Absolvent:

Lékařská fakulta Univerzity v Tartu, Estonsko, 1985

Atestace: 
Lékař rehabilitační a sportovní medicíny, 1985
Lékař terapeut, 1985
Ultrazvuková diagnostika, 1989
Organizace zdravotní péče pro vedoucí léčebných zařízení, 1997                    
Lékař homeopat, 2000         
 
Praxe:                    

přes 31 let v oboru             

 

Lékařské konsilium

MUDr. Rafael Gurevič
atestace v oboru kardiologie
 
MUDr. Natalia Lapina
atestace v oboru kardiologie
 
Tomáš Martykán
atestace v oboru gynekologie a porodnictví
 
MUDr. Miloš Starý
atestace v oboru urologie
 
MUDr. Pavel Bouška
atestace v oboru radiodiagnostiky
 
MUDr. Tomáš Kupka
atestace v oboru chirurgie, estetická medicína
 
MUDr. Miloš Mestický
atestace v oboru gastroenterologie
 
MUDr. Romana Chrastilová
atestace v oboru endokrinologie
 
MUDr. Jaroslav Pantoflíček
atestace v oboru chirurgie
 
MUDr. Marek Kalenda
atestace v oboru ortopedie
POPTÁVKA PROCEDURY

V případě stornování již objednaných léčebných služeb, či předčasného ukončení již rozplánovaných léčebných služeb Vám budou účtovány následující storno-poplatky:

1. storno-poplatek ve výši 10% z nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena od 7 do 3 dnů před plánovaným termínem Vašeho prvního vstupu;

2. storno-poplatek ve výši 100% z prvního dne nerealizované léčebné služby a 10% z ostatní nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena 3 až 1 den před termínem vstupu;

3. storno-poplatek ve výši 100% z nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena v den vstupu klientů, či není-li písemně zrušena vůbec;

4. storno-poplatek ve výši 100% z nerealizovaného léčení v případě předčasného ukončení již zahájené a rozplánované léčebné služby.

Otevírací doba pro hosty hotelu Carlsbad Plaza:

Carlsbad Clinic: 
d
enně: 08:00 - 20:00
Recepce Carlsbad Clinic: 
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00 

Otevírací doba pro veřejnost:
Carlsbad Clinic:
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00
Recepce Carlsbad Clinic:
p
ondělí - pátek: 08:00 - 20:00

Newsletter

↑ nahoru